• Ježíš je zdrojem uzdravení, svobody od sebe sama, Ježíš je Láska. Takto má vypadat každý člověk na této zemi. Jako ON. Můžeme ti pomoct být zdravý, být dobré mysli a poznat věčný život. 

Božské uzdravení

O čem je a jak funguje

Božské uzdravení znamená, když se milující Bůh, který slíbil záchranu a uzdravení každého člověka, projeví a skrze mocné jméno Ježíš zbaví nemocného nadpřirozeně nemoci, bolesti a trápení jak fyzického tak psychického.
Božské uzdravení je založeno na Božím slově, které křesťanům říká, aby položili své ruce na nemocného a tomu se udělá dobře.
Podstatou je proudění Božího života skrze křesťana do těla nemocného.
Božské uzdravení je pro každého a je zdarma.
Křesťan, který pomáhá modlitbou nemocnému, se nevyjadřuje k využívání lékařského ošetření.
Za výsledek Božského uzdravení spočívá odpovědnost vždy na osobě, která se modlí.
Osobní informace, které nemocný nebo příbuzní sdělí, zůstanou v diskrétní rovině. 

Telefonní číslo, na které můžete volat v případě potřeby: 732 265 143