Společné setkání v Hrádku

Termín: 30.1. 2022

Adresa: Hrádek 115 - 739 97

Čas: 16:00


Pozvánka na Connect Training vystrojení v Třinci


Pozvánka na nejbližší akci

Zde se můžete přihlásit na akci. Jako potvrzení vám zašleme email.


Sdělené osobní údaje účastníka budou použity pouze pro účely zjištění předpokládaného počtu účastníků na...................... Po ukončení .... budou všechny osobní údaje vymazány/odstraněny z evidence pořadatele. Každý má právo na přístup k sděleným osobním údajům (kdo a jakým způsobem zpracovává osobní údaje), dále má právo požádat o aktualizaci a doplnění osobních údajů, případně o výmaz těchto údajů. Každý má právo rovněž požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo přenesení těchto údajů jinému správci, který tyto údaje zpracovává. V ostatním bude nakládáno s osobním údaji v souladu s obecně závaznými právními předpisy.