Aktuality

Společně chceme prozkoumat co znamená žít s Bohem, trávit čas s lidmi z celé republiky, kteří chtějí více znát Boha a povídat si o tom, jak úžasné věci Bůh v našich životech dělá. Proto pořádáme i pár akcí, na které bychom Tě rádi pozvali.


Společné setkání v Hrádku Centrum volného času

Je jasné, že kapacita různých domácností, které někteří z nás poskytují pro setkávání, je omezená. Naše obýváky stačí jen na týdenní setkávání malé skupiny lidí, kteří bydlí poblíž, ale jednou za čas chceme být všichni z různých míst spolu, a proto se jednou měsíčně scházíme v centru volného času v Hrádku. Povídáme si, chválíme Boha a trávíme spolu čas. A protože je tu místo pro každého, moc rádi mezi sebou přivítáme nové tváře. Proto neváhej a klidně přijď mezi nás!

Aktuální datumy a časy najdeš na našem facebooku zde


Zde se můžete přihlásit na akci. Jako potvrzení vám zašleme email.


Sdělené osobní údaje účastníka budou použity pouze pro účely zjištění předpokládaného počtu účastníků na...................... Po ukončení .... budou všechny osobní údaje vymazány/odstraněny z evidence pořadatele. Každý má právo na přístup k sděleným osobním údajům (kdo a jakým způsobem zpracovává osobní údaje), dále má právo požádat o aktualizaci a doplnění osobních údajů, případně o výmaz těchto údajů. Každý má právo rovněž požádat o omezení zpracování svých osobních údajů nebo přenesení těchto údajů jinému správci, který tyto údaje zpracovává. V ostatním bude nakládáno s osobním údaji v souladu s obecně závaznými právními předpisy.